Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  SATICI BİLGİLERİ
  Unvanı: RND Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi (SATICI)
  Adresi:4. Levent, Eski Büyükdere Caddesi Yunus Emre Sok. Topçu İş Merkezi, No:1 Kat:5 D:14/B Adres No : 3286316439 Kağıthane, İstanbul
  Telefon Numarası:+90 850 333 63 94
  Faks Numarası: +90 212 324 73 44
  MERSİS No: 0735-1333-7920-0001

  Vergi Dairesi / No: Maslak Vergi Dairesi / 7351333792
  E-Posta Adresi: online@timberland.com

  ALICI'nın İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi: MNG Kargo
  ALICI'nın İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Adres: Çelik&Özer İş Merkezi Hamidiye Mah. Girne Cad. No: 47 Zemin Kat No: 9 Kağıthane/İstanbul


  ALICI BİLGİLERİ
  Adı Soyadı / Unvanı : [.] ("ALICI")
  Adresi : [.]
  Telefon : [.]
  E-posta : [.]
 2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI
  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
  2. İşbu Sözleşme'nin konusunu; ALICI'nın, www.timberland.com.tr alan adlı internet sitesinden ("İnternet Sitesi") mal veya hizmetin ("Ürünler") satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
  3. ALICI bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi üzerinden onayladıktan sonra, siparişini verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunacaktır.
 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE FİYAT
  İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  Ürünler'e ilişkin fiyat, ödeme ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir. Ürünler’e ilişkin önceden hesaplanamayan her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler de ALICI tarafından ödenecektir.
  Ürün Kodu Ve Adı Adet Birim Fiyatı Birim İndirimi
  [.] [.] [.] [.]
  Toplam Satış Tutarı: [.]
  KDV Dahil Toplam Tutar: [.]
  Kargo: [.]
  Kargo hariç toplam ürün bedeli: [.]
  Kargo ücreti: [.]
  Kargo dahil toplam bedeli: [.]
  Ödeme şekli ve planı: [.]
  Alınan vade farkı: [.]
  Vade farkı hesabında kullanılan faiz oranı: [.]
  Kupon: [.]
  Puan: [.]
  Vade Farkı: [.]
 4. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFA
  Teslimat Adresi: [.]
  Teslim Edilecek Kişi(ler): [.]
  1. Ürünler'in sevkiyatına, stoklarda olması halinde ALICI tarafından sipariş edilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içinde başlanacaktır.
  2. SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa kullanım kılavuzları ile ALICI'ya teslim edecektir.
  3. Ürün, ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme'de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak Ürün'ün sevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.
  4. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürün'ü SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. İade için öngörülen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketinin, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda SATICI, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen Ürün'ün tüketiciden alınmasını sağlayacaktır. Bu hususlarda ALICI'ya gerekli bilgilendirme, e-posta, SMS veya telefonla yapılacaktır.
  5. Ürün'ün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, İnternet Sitesi'nde ilgili siparişe özel olarak teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.
  6. Malın teslimatı; SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu Ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller ve tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler'e ilişkin sözleşmeler saklı kalmak kaydıyla, Ürün'ü, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.
  7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
  8. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  9. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.
  10. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
  11. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce Ürün'ün bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak Sözleşme'yi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.
  12. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün'ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün'ün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.
 5. ALICI'NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
  1. ALICI, İnternet Sitesi'nde yer alan Sözleşme konusu Ürünler'in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen Ön Bilgilendirme Formu'nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  2. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya online@timberland.com adresi üzerinden ulaştırabilirler.
  3. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
  4. ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ALICI ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için cayma hakkı başta olmak üzere Kanun kapsamındaki haklardan yararlanamayacaktır. Ayrıca, ALICI'nın tüzel kişi olduğu hallerde vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün'le beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
  5. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme ALICI tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderilecektir. ALICI, Sözleşme'ye ve Ön Bilgilendirme Formu'nu istediği şekilde buradan erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler SATICI tarafından asgari 10 (on) yıl süre ile saklanacaktır.
  6. ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.
 6. CAYMA HAKKI
  1. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
  2. ALICI, cayma hakkı kapsamında ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade nedenlerinden "cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini" içeren iade nedenini işaretler ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere kargoya verir.
  3. ALICI, cayma hakkını kullanmak için, (i) İnternet Sitesi'ne üye olması halinde, Üyelik > Hesabım > Siparişlerim başlığı altında siparişini bulup iade etmek istediği ürünü ve iade nedenini seçerek ürün/ürünleri siparişi ile birlikte gelen e-fatura çıktısını imzalayarak iade adresine gönderebilir, (ii) 0850 333 63 94 telefon numarasını üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşarak kendisine sağlanan yönlendirmeleri takip edebilir veya (iii) 5.2. maddede yer alan adımları izleyebilir. ALICI'nın, tercih ettiği yönteme bağlı olarak cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI'nın takdirine bağlı olarak, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılabilir.
  4. ALICI’nın iade edeceği Ürün'ü SATICI'ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermesi durumunda iade masrafı SATICI tarafından ödenecektir. ALICI'nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade masrafı ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ALICI sorumlu olacaktır.
  5. ALICI'nın cayma hakkını kullanması halinde, (i) iade edilecek Ürün’ün işbu Sözleşme'de belirtilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi durumunda kargoya teslim edildiği tarihten itibaren, (ii) Ürün’ün ALICI tarafından farklı bir kargo şirketi ile gönderilmesi halinde ise SATICI’ya ulaştığı tarihten ve (iii) malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI tarafından, varsa Ürün'ün teslim masrafları da dahil olmak üzere ALICI'nın ilgili Ürün'e ilişkin yaptığı tüm ödemeler ALICI'ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde, Ürün bedelinin bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankayla ilgili bir süreç olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
 7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
  1. Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:
   1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
   2. ALICI'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
   3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
   4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
   5. ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
   6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
   7. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
   8. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
   9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
   10. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).
   11. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmelerde,
   12. Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmelerde,
   13. Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmelerde,
   14. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajın yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmelerde.
  2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI'nın düzenli teslimatları ile ALICI'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  3. Ek olarak, tüzel kişi ALICILAR cayma hakkına sahip değildir.
  4. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) cayma hakkının sonucu olarak SATICI'nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI'ya iade edilecek tutardan düşülür. ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde ise bu ücretin tamamı ALICI'ya iade olunur.
 8. ÖDÜL VE PROMOSYONLAR
  1. İnternet Sitesi'ndeki alışverişlerde indirim vb. sağlanmasına imkan veren ödül puanlarına ilişkin olarak, işbu Sözleşme'den cayma veya Sözleşme'nin feshi veya iptali nedeniyle ALICI'ya bir geri ödeme yapılması gerekmesi halinde söz konusu ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI'dan geri alınır. Geri alma işlemi öncelikle ALICI'nın sistem nezdindeki mevcut ödül puanlarından, bunun bulunmaması halinde SATICI'nın ALICI'ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek yapılır.
  2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICI'ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, işbu Sözleşme uyarınca Ürün bedelinin ALICI'ya geri ödenmesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI'nın Ürün'ü İnternet Sitesi'nden satın alırken kullandığı ödül puanı ve benzerleri, ALICI'ya (yine puan olarak) iade edilebilir.
  3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri SATICI tarafından ALICI'dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, SATICI tarafından ALICI'ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.
  4. SATICI'dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durumda ve surette kabul edilmez.
  5. Yukarıdaki hükümler, varsa, ALICI'nın doğrudan SATICI'dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.
  6. ALICI’nın herhangi bir SATICI kampanyasındaki asgari tutarda alışveriş yaparak indirim kazandığı, bedelsiz (hediye) ürün aldığı veya hediye çeki vb. kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının kullanılması sonucu olarak söz konusu asgari tutarın altına inilmesi, hediye çeki vb. kazanım/kullanımı şartının ortadan kalkması veya genel itibariyle ALICI kampanya şartlarının ALICI tarafından yerine getirilememesi hallerinde, söz konusu indirimin/iskontonun (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı ALICI'ya iade edilecek tutardan düşülür. ALICI alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki, puanı vb. kazanmış ise bu iptal edilir ve (sanal veya fiziki) hediye çeki, puan vb. kullanmış ise bunların bedelinin tamamı yine ALICI'ya iade edilecek tutardan düşülür. ALICI'ya iade edilecek tutarın yetmediği hallerde ilgili indirim/iskonto/hediye ürün bedeli/hediye çeki/puan bedeli ALICI'nın alışverişi sırasında kullandığı ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsil olunur.
  7. Bu hükümler, ayıba karşı sorumluluk halleri hariç cayma hakkının kullanıldığı hallerde uygulanır.
 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
  2. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, [.] tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Güncelleme Tarihi : 23.09.2022